Maatschappelijke voorzieningen

Sport
De meeste mensen sporten omdat ze sport leuk vinden, voor hen is sporten een doel op zich. Daarnaast kan sport een middel zijn om bijvoorbeeld je gezondheid te verbeteren, zorgen voor meer participatie of het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Om sport als doel en als middel te ondersteunen, bieden wij passende faciliteiten voor binnensport, buitensport en voor het zwemmen. Daarnaast ondersteunen en stimuleren wij sportverenigingen bij het aanbieden van sport en hun maatschappelijke rol.

Cultuur
Kunst en cultuur dragen bij aan de samenleving, ze verrijken, verdiepen en geven kleur. We maken zichtbaarder wat er aan kunst en cultuur in Ede is. Daarnaast creëren we ruimte voor meer kunstuitingen en cultuurbeleving in Ede. Wij ondersteunen daarom een goed cultuuraanbod in onze gemeente zodat het in Ede aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen. Hierbij is voor ons het uitgangspunt dat alle kinderen kennis kunnen maken met en een basis krijgen van de verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed via cultuureducatie.

Erfgoed
De identiteit van de Ede komt onder andere tot uitdrukking in ons erfgoed en cultuurhistorie: het cultuurlandschap, historische bouwkunst, archeologie en het ons archief. Erfgoed geeft houvast en herkenning, dat wordt door veel mensen gewaardeerd. Erfgoed richt zich daarom primair op het in beeld brengen van specifieke cultuurhistorische kwaliteiten en vervolgens op een duurzame instandhouding daarvan. Erfgoed biedt daarnaast aanknopingspunten voor ontwikkelingen in de toekomst. Als we ruimte geven aan ontwikkeling en vernieuwing liggen er kansen om verder te bouwen aan onze Edese identiteit: cultuurhistorie als inspiratiebron voor de versterking van de ruimtelijke inrichting van onze gemeente.

Lasten, baten en saldo

schaal x €1.000

Lasten

€ 23.589

5,8 %

Baten

€ 929

0,2 %

ga terug