De inzet van het Investeringsfonds Impuls Ede

Algemeen

Het investeringsfonds heeft een sterke relatie met enkele programma's in hoofdstuk 2. De inhoudelijke relatie met programma 4, 5 en 7 is groot. Gegeven de eindigheid van dit fonds maken de speerpunten vanaf 2021 deel uit van deze programma's. De subdoelen, prestaties en indicatoren van deze thema’s zijn vaak al wel terug te vinden in de programma's. Ook zijn indicatoren te vinden in de Speerpuntenmonitor.

ga terug