Programma 4 - Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

bedragen x € 1.000

Regiodeal Foodvalley

-

Totaal

-

Regiodeal Foodvalley   -
Om te komen tot een Regiodeal zijn door verschillende partners kosten gemaakt. De Regio FoodValley, Provincie Utrecht, Veenendaal en Ede hebben op bepaalde onderdelen een voortrekkersrol gepakt. Binnen de Regio moet nog doorgesproken worden over een verdere verdeling van de kosten. Dat is ook de reden dat we hier nog geen duidelijke uitspraak kunnen doen over de hoogte van het tekort. Wel is duidelijk dat er binnen Ede geen budget beschikbaar is voor de aanloopkosten richting de Regiodeal. Dit betekent dat er zeker een tekort zal ontstaan in de jaarrekening. De kosten die Ede voor haar rekening heeft genomen komen uit op € 125.000.

ga terug