Kwaliteit leefomgeving

Binnen het programma Kwaliteit Leefomgeving werken we aan de openbare ruimte, waarbij we de bewoners van Ede op verschillende manieren betrekken. De taken binnen het programma zijn het (mede) ontwikkelen, realiseren en beheren van de woon-, werk-, en leefomgeving. We onderhouden de openbare op een door de gemeenteraad vastgesteld kwaliteitsniveau. Duurzaamheid, functionaliteit en gebruikersbelang zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Lasten, baten en saldo

schaal x €1.000

Lasten

€ 34.905

8,5 %

Baten

€ 16.393

4,0 %

ga terug