Veiligheid

Een veilige samenleving in Ede.

Lasten, baten en saldo

schaal x €1.000

Lasten

€ 12.861

3,1 %

Baten

€ 1.901

0,5 %

ga terug