Programma 6 - Veiligheid

bedragen x € 1.000

Conventionele explosieven

-

Totaal

-

Conventionele explosieven    -
De daadwerkelijke kosten voor het detecteren en opruimen van niet-gesprongen explosieven zijn sterk afhankelijk van wat wordt aangetroffen tijdens de werkzaamheden. In 2019 zijn minder niet-gesprongen explosieven in de grond aangetroffen dan verwacht. Dit leidt tot € 715.000 lagere kosten. Hiervoor zouden we 70% subsidie ontvangen van het Rijk (lagere opbrengst van € 500.000). De overige 30% valt vrij binnen de betreffende projecten.

ga terug