Ruimtelijke ontwikkeling

Een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is voor de huidige inwoners en voor de toekomstige generaties.

Lasten, baten en saldo

schaal x €1.000

Lasten

€ 80.564

19,7 %

Baten

€ 69.558

17,0 %

ga terug