Bijlage 7 - Overzicht (Depla)beleidsindicatoren

Bijlage 7 - Overzicht (Depla)beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Waarde Ede

Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2019

654

675

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2019

685

742

Gemiddelde WOZ waarde

duizend euro

2018

244

218

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

13,3

7,3

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2017

168

184

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

5,6

7,3

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2018

2,2

3,4

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2018

3,8

2,9

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2018

3,8

5,8

Vernieling

aantal per 1.000 inwoners

2018

4,6

6,4

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2018

66

130

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

1,56

1,55

Demografische druk 

%

2019

75,8

63,3

Niet-sporters

%

2016

47,6

46,6

Banen

per 1.000 inw.15-65jr

2018

794,7

853,5

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15-65jr

2018

146,7

134,1

Netto arbeidsparticipatie

%

2018

69,3

67,8

Functiemenging

%

2018

54,9

55,8

Personen met een bijstandsuitkering

per 1.000 inw 18jr eo

2 e halfjaar 2018

26,7

46,2

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw.15-65jr

1 e halfjaar 2018

39,2

25,2

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

per 1.000 inw.

2 e halfjaar 2018

53

60

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2015

4,43

7,8

Werkloze jongeren

%

2015

0,83

1,72

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2018

1,6

2,3

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jaar

2018

1,8

2,4

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jaar

2018

22,79

22,74

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2 e halfjaar 2018

9

10,8

Jongeren met jeugdreclassering

%

2 e halfjaar 2018

0,3

0,4

Jongeren met jeugdbescherming

%

2e halfjaar 2018

1

1,2

www.waarstaatjegemeente.nl

maandag 2 september 2019

 

ga terug