Programma 1 - Maatschappelijke voorzieningen

bedragen x € 1.000

Governance Sportservice Ede

50 N

Totaal

50 N

Governance Sportservice Ede   € 50.000 N
Vanwege de uitwerking en implementatie van de governance van Sportservice Ede/Zwembad De Peppel wordt op sportactiviteiten een tekort verwacht van € 50.000.

ga terug