Bijlage 1F - Geprognosticeerde balans 2020-2023

Bijlage 1F - Geprognosticeerde balans 2020-2023

 

Prognose 2019 Boekwaarde 01.01.2019

Prognose 2020 Boekwaarde 01.01.2020

Prognose 2021 Boekwaarde 01.01.2021

Prognose 2022 Boekwaarde 01.01.2022

Prognose 2023 Boekwaarde 01.01.2023

Immateriële vaste activa

1.414

1.893

2.245

2.131

1.911

Materiële vaste activa economisch nut

217.645

209.604

227.424

188.724

209.728

Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten

12.802

11.853

11.198

10.533

9.860

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

71.020

77.606

86.479

104.753

117.635

Financiële vaste activa

82.978

80.227

77.664

75.155

72.562

Totaal vaste activa

385.858

381.183

405.010

381.297

411.696

Voorraden

103.441

54.302

50.181

51.915

47.696

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

14.892

13.942

13.942

13.942

13.942

Liquide middelen

3.511

4.008

4.008

4.008

4.008

Overlopende activa

39.795

39.511

39.511

39.511

39.511

Totaal vlottende activa

161.638

111.763

107.642

109.376

105.157

Totaal Activa

547.496

492.946

512.651

490.673

516.853

Eigen vermogen

113.451

99.946

96.703

98.300

87.614

Voorzieningen

48.174

43.795

41.024

38.884

36.717

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar

258.139

223.999

253.838

253.814

298.414

Totaal vaste passiva

419.764

367.740

391.565

390.997

422.744

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr.

42.485

45.313

46.113

45.513

50.113

Overlopende passiva

40.017

42.063

37.143

16.332

6.166

Overige overlopende passiva

45.230

37.830

37.830

37.830

37.830

Totaal vlottende passiva

127.732

125.206

121.087

99.675

94.109

Totaal Passiva

547.496

492.946

512.651

490.673

516.853

 

ga terug